Blog

Vergeten Vrouwen

Ik schrijf levensverhalen over mannen én vrouwen. Toch hebben vrouwen, in het bijzonder de historische, mijn speciale belangstelling. Dat is, omdat in de geschiedschrijving de nadruk lange tijd alleen op mannen heeft gelegen.

Daarom schrijf ik op deze blogpagina artikelen over ‘vergeten vrouwen’: historische vrouwen die een boeiend leven hebben gehad of bijzondere prestaties hebben geleverd. Vrouwen kortom, die ten onrechte in vergetelheid zijn geraakt.

  • In de rechterkolom hieronder verschijnt eens per maand een nieuw artikel over zo’n Vergeten Vrouw.
  • In de linkerkolom hieronder  vind je de laatste nieuwtjes die ik graag wil delen, of activiteiten die in de planning staan.
  • Let op: open je deze pagina op je mobiele telefoon of tablet, dan vind je eerst het rubriekje Nieuws en daaronder de Vergeten Vrouwen.

Veel leesplezier!

Neem contact op »