Blog 12. Is dat nou wel nodig, een boek over vrouwen?

Tussen de vele positieve reacties op Dochters van Dordrecht zit ook weleens een kritische opmerking. Bijvoorbeeld deze: ,,Moet dat nou, een boek over vrouwen? Je schrijft toch ook geen boek over mannen, alleen omdat het mannen zijn?” Of: ,,Dat gezeur over vrouwenemancipatie altijd. Vrouwen krijgen tegenwoordig net zo veel kansen als mannen.”

Ik heb wel begrip voor dit soort geluiden en ik vind ze lang niet altijd onterecht. Want inderdaad: geef je vrouwen niet te zeer een slachtofferrol door een boek specifiek over hen te schrijven? Door verhalen naar boven te halen die hun achtergestelde positie van vroeger benadrukken? Zo gek is het niet, om je die vragen eens te stellen. Ook, omdat die achterstand van vrouwen inmiddels voor een deel is rechtgetrokken. De criticasters hebben gelijk als ze zeggen dat er veel is bereikt op het gebied van vrouwenemancipatie. Vrouwen anno 2018 hebben het beter dan vroeger.

Toch duiken er geregeld kwesties op die aantonen dat er nog heel veel moet gebeuren. Denk aan #MeToo. Denk aan de positie van vrouwen in de rooms-katholieke kerk, in de islam en in andere godsdiensten. Denk aan het feit dat, ook nu nog, veel vrouwen minder verdienen dan mannen. Denk aan de Verenigde Naties, die 25 november uitriepen tot Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Zo’n dag is nog steeds nodig, zo vaak komt geweld tegen vrouwen nog voor. En wat te denken van de maar liefst 7.500 mensen die een petitie ondertekenden tégen de kandidatuur van Femke Halsema als burgemeester van Amsterdam? Zou een mannelijke kandidaat ook zo’n felle reactie hebben opgeroepen?

VN-logo dat aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen.

Nee, aan de positie van vrouwen valt nog heel veel te verbeteren, daarvan ben ik overtuigd. Ik draag het feminisme dan ook een warm hart toe. Tegelijkertijd moet ik bekennen dat ik niet uit feministische overwegingen aan dit boek ben begonnen. Ik schrijf Dochters van Dordrecht niet met activistische bedoelingen. Ik ben namelijk geen activist. Ik ben ook geen politicus. Ik ben een schrijver. Mij gaat het om de verhalen. Niets meer en niets minder dan dat.

Hoe treurig de eeuwenlange discriminatie van vrouwen ook is, het heeft hen wel tot een interessant onderwerp gemaakt om over te schrijven. Immers, doordat er zo weinig aandacht was voor de vrouwengeschiedenis, is het een grotendeels onontgonnen gebied. Er zijn talloze vrouwenverhalen te weinig verteld en daardoor onbekend gebleven. Met enige spot zou je het een soort ‘gat in de markt’ kunnen noemen.

Het vrouwelijk perspectief biedt een andere en soms onverwachte inkijk in de geschiedenis. Dát wil ik met Dochters van Dordrecht laten zien. Niet als slachtoffers ga ik deze vrouwen neerzetten, maar als personages die mede onze maatschappij hebben gevormd tot wat ze nu is. Dus ja… een boek over vrouwen is wel degelijk nodig. Nog altijd.

 

Spotprent uit 1784 op de volksbewapening door patriottistische vrouwen. Bron: RAD

 

Titelpagina van een van de eerste geschiedenisboeken over Dordrecht. Vrouwen komen in de geschiedschrijving weinig aan bod.

 

(Overigens heeft ook Els Kloek, samensteller van de lexicons ‘1001 vrouwen’ op kritiekpunten als hierboven gereageerd. Haar visie valt te lezen in dit  artikel in de Volkskrant

De lexicons, samengesteld door Els Kloek.