Dordtse Dochters naar Rotterdam

Dat is leuk! Vanuit Rotterdam was er ook interesse in de Dochters van Dordrecht.

Op woensdag, 27 september 2023 hield ik een lezing voor de vrijwilligers van de Pauluskerk te Rotterdam.

Ik vertelde over enkele vrouwen uit mijn boek Dochters van Dordrecht. Tegelijkertijd toonde ik beeldmateriaal dat tijdens mijn onderzoek naar deze vrouwen naar boven is gekomen. Meer informatie over mijn boek is te lezen via: deze link.

De vrouwen die ik de revue liet passeren waren onder meer:

  • Maria van Berckel, de echtgenote van Cornelis de Witt die langere tijd in Rotterdam heeft gewoond en er ook is geboren
  • ex-keizerin Maria van Leuven, die de stadsvrouwe van Dordrecht werd
  • de 19-de eeuwse zangeressen Wilhelmine Gips en Cornélie van Zanten
  • Nel Snouck-Hurgronje, de eerste bibliothecaresse van Nederland
  • Ella Riemersma, een in vergetelheid geraakt tekentalent
  • Top Naeff, schrijfster van de eerste meisjes-bestseller van Nederland: School-Idyllen