De eerste bibliothecaresse van Nederland

In Dordrecht werd in 1899 de eerste Openbare Leeszaal & Bibliotheek van Nederland geopend. Vooral het openbare karakter was uniek: alle zuilen en alle rangen en standen waren hier welkom.

De eerste jaren draaide de ‘leeszaal’, zoals hij in de volksmond werd genoemd, zonder professionele kracht. Dat veranderde toen Juffrouw Nel Snouck Hurgronje er in december 1905 in dienst trad. Zij was daarmee de eerste bibliothecaresse van Nederland. De eerste ‘heusche’ bibliothecaresse, zoals het vakblad Bibliotheekleven in 1918 trots constateerde.

Op 9 maart 2019 gaf ik in de bibliotheek aan de Groenmarkt in Dordrecht een presentatie over ‘juffrouw Snouck’, zoals ze meestal genoemd werd. En over de eerste jaren van de Dordtse bieb. Over belangstelling had ik niet te klagen, veel mensen zijn komen luisteren! Uiteraard krijgt deze pionier in haar vak een plek in het boek Dochters van Dordrecht.

Veel belangstelling voor de presentatie over de eerste bibliothecaresse van Dordrecht én Nederland.