Zonen van Dordrecht

In 2018 zouden vier Dordtse mannen 100 jaar oud zijn geworden als ze nog hadden geleefd. Gedurende dat jaar werden ze op verschillende manieren herdacht in het kader van het project Zonen van Dordrecht.

Voor AD De Dordtenaar ging ik in gesprek met hun nabestaanden. Over iedere Zoon van Dordrecht schreef ik een artikel dat rond hun verjaardag werd gepubliceerd.

Het gaat om mannen die, ieder op een heel andere manier, met hun kop boven het maaiveld uitstaken en die veel voor de (Dordtse) samenleving hebben betekend. Dat heeft hen niet alleen lokale, maar ook nationale bekendheid opgeleverd.

C. Buddingh’ (1918-1985) was schrijver en dichter. Hij is het bekendst om zijn Gorgelrijmen, maar die vormen slechts een klein onderdeel van zijn omvangrijk oeuvre.

Otto Dicke (1918-1984) was tekenaar die onder meer veel waardering oogstte met zijn ‘kinderkopjes’. Ook hier geldt dat het oeuvre veel meer omvatte dan het werk waarmee hij zijn grootste roem oogstte.

Aart Alblas (1918-1945) was Engelandvaarder in de Tweede Wereldoorlog. Hij verzamelde strategische informatie en verzond dit gecodeerd naar Engeland. Het kostte hem uiteindelijk zijn leven: Alblas is gefusilleerd in concentratiekamp Mauthausen.

Kors Monster (1918 – 1987) was musicus en heeft onder meer prachtige composities geschreven voor beiaardmuziek.